Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z faktu, że reforma przepisów dotyczących danych osobowych zbliżą się dużymi krokami.  Jak się na nią przygotować? Pomocne będą na pewno szkolenia RODO. Warto jednak uczestniczyć także w konferencjach. Polecamy jedną z nich.

Konferencja RODO w Warszawie

Już 22 września 2017 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się Konferencja pod hasłem „Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców”. Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli niepowtarzalną okazję spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji, którzy odpowiedzialni są za dostosowanie krajowych norm prawnych do wymagań rozporządzenia. Gośćmi konferencji będą również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa oraz zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dr Wojciech Wiewiórowski.

Czego się dowiesz?

Podczas konferencji RODO poruszone zostaną najważniejsze tematy, jakie nurtują przyszłych inspektorów ochrony danych.
Mowa będzie o identyfikacji i inwentaryzacji zbiorów, o tym jak zweryfikować gotowość systemów informatycznych na wymagania RODO. Poruszony zostanie również temat nowej formuły zgód i dopełniania obowiązku informacyjnego. Pomówimy także o nowych umowach powierzenia, wykrywaniu incydentów i reagowaniu na nie (zgłoszenia do organu). Powiemy sobie jak zaktualizować dotychczasową dokumentację i przygotować nowe dokumenty (np. rejestr czynności przetwarzania).

Program konferencji

09:3010:00
Rejestracja uczestników

10:00–10:10
Przywitanie gości – prof. dr hab. M. Niezgódka (dyr. ICM UW)

10:10–10:30
Skala zmian – dr Edyta Bielak-Jomaa (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

10:30–10:45
Granica między potrzebami sektora publicznego i prywatnego, a koniecznością zapewnienia ochrony prywatności osób – dr Wojciech Wiewiórowski (Assistant Supervisor at the European Data Protection Supervisor)

10:45–11:00
Prace w zakresie dostosowania polskich przepisów do uregulowań RODO – dr Maciej
Kawecki (z-ca dyr. Departamentu Zarządzania Danymi, Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji)

11:00–12:00   Panel I Trudne pojęcia i definicje w praktyce, inne wyzwania

  • Nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
  • Wykładnie podstawowych pojęć z punktu widzenia ministerstwa, organu regulacyjnego, podmiotów przetwarzających dane osobowe.
  • Profilowanie, anonimizacja, prawo do bycia zapomnianym. Jakie mamy prawa? Jakie mamy obowiązki?
  • Big data – „paliwo” dla gospodarki – jak to robić zgodnie z prawem?
  • Czy big data może negatywnie wpływać na autonomiczność podejmowania decyzji przez osobę, której dane są przetwarzane?

12:30–13:00
Pytania z sali        

13:00–13:30
Przerwa kawowa

13:30–14:30    Panel II Case study: Od audytu teleinformatycznego do polityki bezpieczeństwa informacji

  • jak od strony praktycznej przygotować się do, wdrożyć i operacyjnie zarządzać ochroną danych po reformie RODO
  • inwentaryzacja zbiorów, analiza ryzyka dla poszczególnych zbiorów, weryfikacja zgodności systemów informatycznych z RODO
  • przygotowanie rekomendacji w zakresie implementacji w obszarze technicznym i organizacyjnym
  • wdrożenie procesu wykrywania incydentów i zasady reagowania na nie
  • powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności z RODO

14:30–15:00
Pytania z sali        

15:00–15:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się 22 września 2017 w Warszawie. Miejscem spotkania jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, zlokalizowana przy ulicy u Dobrej 56/66. konferencja odbywać się b będzie w godzinach 10:00 do 15:30.
Udział  konferencji jest nieodpłatny.

Rejestracja

Darmowa rejestracja odbywa się na stronie organizatora