14 września 2017 t. na stronach Ministerstwa Cyfryzacji został opublikowany projekt Ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa ta nie będzie pełniła takiej samej roli jak dotychczasowa. Będzie natomiast uzupełnieniem dla RODO.
W nowej Ustawie o ochronie danych osobowych zostaną „doregulowane” aspekty, na których doprecyzowanie na poziomie krajowym pozwala RODO.

Konsultacje społeczne Ustawy o ochronie danych osobowych

Projekt Ustawy o ochronie danych osobowych jest aktualnie na etapie konsultacji społecznych, które rozpoczynają się dziś i będą trwały do 13 października 2017 roku. W tym samym terminie trwać będą również konsultacje społeczne ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacjach może wziąć udział  każda osoba zainteresowana. Jeśli zatem masz swoje przemyślenia i uwagi w związku z powyższymi aktami prawnymi, możesz się z nimi podzielić. Pisz do ministerstwa Cyfryzacji na adres Konsultacje.odo@mc.gov.pl.

Gdzie można zapoznać się z projektami

Projekty Ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych zostały opublikowane na stronie ministerstwa Cyfryzacji. Znajdziesz je wraz z uzasadnieniami do projektów. Wszystko pod poniższym odnośnikiem:
https://mc.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-projektu-przepisow-wdrazajacych-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie